<![CDATA[CORRECT KIELIPALVELUT - Blogi]]>Sat, 16 Mar 2019 15:38:25 +0200Weebly<![CDATA[Etsitkö virheitä toisten teksteistä? – ­­­­­­­­­­­­­­­­Lue, kertooko se jotakin persoonallisuudestasi]]>Wed, 14 Nov 2018 15:24:03 GMThttp://correct.fi/blogi/etsitko-virheita-toisten-teksteista-lue-mita-se-kertoo-persoonallisuudestasi
Yhdysvaltalainen Michiganin yliopisto teki tutkimuksen siitä, millaisia toisten kirjoitusvirheistä huomauttelevat ihmiset ovat. Tutkimus julkistettiin alunperin Tiedeuutissivusto Science Alertissa maaliskuussa 2016. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun tutkijat pystyivät osoittamaan, että henkilön luonteenpiirteistä voi päätellä, miten hän reagoi havaitsemiinsa kirjoitus- ja kielioppivirheisiin.

Tutkimukseen osallistui 83 englantia äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Heitä pyydettiin lukemaan ilmoituksia, joissa haettiin kämppäkaveria. Joissakin ilmoituksissa oli kirjoitus- ja kielioppivirheitä, kun taas toiset oli kirjoitettu oikeakielisesti. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaisia mielikuvia mahdollisesta kämppäkaverista ilmoituksen perusteella heräsi. Kaikki koehenkilöt määrittelivät hakuilmoitukseen virheiden kera vastanneet kuvitteelliset henkilöt epäilyttävämmiksi kuin oikeakielisesti vastanneet.

Kaikille koehenkilöille tehtiin persoonallisuustesti. Joukosta erottui selvästi yksilöitä, jotka arvostelivat kirjoitus- ja kielioppivirheitä tehneitä vastaajia ankarammin kuin muut. Kämppäkaveriinsa epäilevimmin kirjoitusvirheiden vuoksi suhtautuvat paljastuivat introverteiksi. "Heidän katsotaan olevan herkempiä vaihtelevuudelle", sanoo tutkimusta johtanut kielitieteilijä Robin Queen Michiganin yliopistosta. Hänen mukaansa myös henkilöt, jotka psykologisten testien mukaan olivat erittäin tunnollisia, reagoivat kirjoitusvirheisiin herkimmin. 

​Yksi tutkimus, monta tulkintaa

En ole lukenut alkuperäistä englanninkielistä tutkimusta, mutta hämmästelin, kuinka monta erilaista tulkintaa ja otsikkoa tutkimuksesta löytyy jo pelkästään suomalaisista julkaisuista.
 
Tieteen Kuvalehti oli otsikoinut seuraavasti: ”Kirjoitusvirheistä ärsyyntyvät ovat itsekkäitä.” Artikkelin mukaan ihmiset, jotka jatkuvasti huomauttelevat toisten kirjoitus- tai kielioppivirheistä, tekevät keskimääräistä vähemmän kompromisseja, ovat vähemmän avoimia ja arvostelevat muita”.  Lue lisää: https://tieku.fi/ihminen/psykologia/kirjoitusvirheista-arsyyntyvat-ovat-itsekkaita
 

Tekniikan maailma otsikoi seuraavasti: ”Kielioppivirheistä huomauttelevista ihmisistä paljastui yhteinen piirre: he ovat mänttejä.” Saman artikkelin tekstin mukaan vähemmän miellyttävät henkilöt ovat myös vähemmän suvaitsevaisia säännöistä poikkeamisen suhteen.
Lue lisää: https://tekniikanmaailma.fi/kielioppivirheista-huomauttelevista-ihmisista-paljastui-yhteinen-piirre-ovat-mantteja/
 

Verkkouutiset.fi -sivuston mukaan Science Alertissa todetaan seuraavaa: ”Tutkijoiden mukaan ihmiset, jotka jatkuvasti huomauttavat kielioppivirheistä, ovat aika lailla ääliöitä/idiootteja/moukkia”.
 
Tiedejulkaisujen laveasti tulkituista ja ehkä osin väärin käännetyistä otsikoista voisi tehdä yhteenvedon, jonka mukaan kirjoitusvirheistä huomauttelevat ihmiset ovat kompromisseihin haluttomia, muita arvostelevia, itsekkäitä ja vähemmän avoimia introverttejä ääliöitä. En usko lehtien kirjoittaneen tuollaisia otsikoita englanniksi tai sitten tutkimustuloksia on tulkittu todella laveasti. Lisäksi täytyy todeta, ettei tutkimuksessa tutkittu, huomauttelivatko koehenkilöt kielioppivirheistä. Heitähän pyydettiin tekemään ilmoituksen kirjoitusasun perusteella luonneanalyysi mahdollisesta kämppäkaveristaan. 

Introvertit ja tunnolliset ihmiset reagoivat virheisiin toisia herkemmin 

Tuntuu, että tutkimustulokset oli käännetty tulkinnoissa ylösalaisin. Päätin etsiä vahvistusta epäilyilleni ja löysinkin tutkimuksen tehneen kielitieteilijä Robin Queenin blogin. Hän pahoitteli, että monet olivat tulkinneet hänen tutkimuksensa tuloksia siten, että oikeakielisyyttä tärkeänä pitävät olisivat moukkia. Queen halusi korostaa, etteivät he suinkaan ole moukkia, vaan että heillä on persoonallisuuspiirteitä, jotka saavat heidät reagoimaan herkemmin kielioppivirheisiin. Queen pitää ihmisten upeita persoonallisuuseroja rikkautena.
 
Kielioppivirheiden etsiminen ja niistä ärsyyntyminen ei siis välttämättä kerro persoonastasi mitään, vaan pikemminkin tutkimuksessa todettiin tietyntyyppisten ihmisten löytävän kielioppivirheitä muita herkemmin.

Introverttien ja tunnollisten ihmisten todettiin löytävän kirjoitusvirheitä muita herkemmin, kun taas ekstrovertit ihmiset ovat välinpitämättömämpiä kielioppivirheiden suhteen eivätkä pidä niitä merkityksellisinä.

Itse löydän kirjoitusvirheitä jatkuvasti, vaikken niitä tietoisesti etsisikään. Olen lähes kaikissa työpaikoissani ajautunut tarkistamaan ja korjaamaan muiden tekstejä joko pyynnöstä tai pyytämättä. Monta tiedotetta ja pöytäkirjaa on saanut uuden kieliasun punakynäni käsittelyssä. Tämä johtunee osittain entisistä työtehtävistäni kääntäjänä ja käännösten tarkastajana, osin liian tunnollisesta ja vaativasta luonteestani. Myönnän olevani jonkinasteinen kielipoliisi. Ehkä siksi teenkin oikolukua osittain myös työkseni.

Kirjoitusvirheillä on väliä – vai onko sittenkään?

Kirjoitusvirheiltä emme voi välttyä ja niitä tekee jokainen varsinkin kiireessä ja huolimattomuuttaan, mutta niillä on merkitystä. Kokonaan eri asia onkin se, voiko havaitsemastaan kirjoitusvirheestä huomauttaa ja jos voi, niin miten. Jokin aika sitten eräässä facebook-ryhmässä käytiin aiheesta pitkä ja hieman kiihkeäkin keskustelu. Osa ei tuntunut pitävän tekemiään kirjoitusvirheitä millään tavalla merkityksellisinä. He kertoivat jopa loukkaantuvansa, jos heidän kirjoitusvirheistään huomautetaan. Toiset taas toivoivat, että heille huomautettaisiin hienotunteisesti, jos virheitä havaitaan.

Kannattaa muistaa, että kirjoitusvirhe voi joskus johtaa jopa väärinymmärryksiin eikä se ainakaan anna kovin ammattimaista mielikuvaa kirjoittajastaan tai tämän edustamasta organisaatiosta. Joillakin kirjoitusvirheillä siis on väliä. 

Miten sinä toimit havaitessasi kirjoitusvirheen vaikkapa tutun yrittäjän tekstissä? Millaisesta virheestä on hyvä huomauttaa ja millä tavalla? 
]]>